Obec Hodonice - Elektronická úřední deska

Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1. 2018.
Rozpočtové opatření č.13 2017.
Rozpočtové opatření č. 12. 2017
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2018 - 2020.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2018.
Rozpočtové opatření č. 11. 2017.
Návrh rozpočtového výhledu obce Hodonice na roky 2018 - 2020.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2018.
Návrh rozpočtu TDO Želeč na rok 2018.
Rozpočtové opatření č.10 - 2017.
Rozpočtové opatření č.9 - 2017.
Rozpočtové opatření č.8. 2017.
Rozpočtové opatření č. 7. 2017.
Rozpočtové opatření č. 6 - 2017.
Závěrečný účet Svazku obcí TDO,přezkum hospodaření, Závěrečný účet a zasedání rady.
Rozpočtové opatření č.5, 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání a Závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí TDO Lužnice.
Rozpočtové opatření č.4.2017.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,Rozvaha - bilance,Výkaz zisku a ztráty,Závěrečný účet za rok 2016.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Rozpočtová opatření č.1,2,3. 2017.
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2017 - 2019.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2017.
Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2017.
Rozpočtový výhled na rok 2016-2018
Rozpočet na rok 2016