Obec Hodonice - Elektronická úřední deska

Úřední deska
Formulář pro registraci do Katalogu služeb.
ETE INFO leden 2019.
ETE INFO prosinec 2018.
ETE INFO listopad 2018.
18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
ETE advent 2018.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
ETE INFO říjen 2018
Pozvánka - veřejné zasedání.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonice - 2018.
ETE INFO září 2018.
Veřejné poděkování Skupině ČEZ - Oranžový rok 2018.
ETE INFO - srpen 2018.
Pozvání na XIII. ročník Memoriálu Václava Drdy.
ETE INFO - červenec 2018.
ETE INFO červen 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů za obec Hodonice.
Pozvánka na Temelínské čarování 2018.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
ETE INFO duben 2018.
Informace Finančního úřadu - Veřejná vyhláška.
Pozvánka na setkání rodáků a přátel obce Hodonice.
ETE INFO - únor 2018.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
ETE INFO leden 2018.
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hodonice.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
Výpočet pro vodné a stočné.
Záměr Státního pozemkového úřadu.
Informace 15. ženijního pluku.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Exekuce
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška