Obec Hodonice - Elektronická úřední deska

Úřední deska
ETE INFO listopad 2018.
18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
ETE advent 2018.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
ETE INFO říjen 2018
Pozvánka - veřejné zasedání.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonice - 2018.
ETE INFO září 2018.
Veřejné poděkování Skupině ČEZ - Oranžový rok 2018.
ETE INFO - srpen 2018.
Pozvání na XIII. ročník Memoriálu Václava Drdy.
ETE INFO - červenec 2018.
ETE INFO červen 2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů za obec Hodonice.
Pozvánka na Temelínské čarování 2018.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
ETE INFO duben 2018.
Informace Finančního úřadu - Veřejná vyhláška.
Pozvánka na setkání rodáků a přátel obce Hodonice.
ETE INFO - únor 2018.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
ETE INFO leden 2018.
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hodonice.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
Výpočet pro vodné a stočné.
Záměr Státního pozemkového úřadu.
Informace 15. ženijního pluku.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Exekuce
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška