Obec Hodonice - Elektronická úřední deska

Úřední deska
ETE INFO - únor 2018.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
ETE INFO leden 2018.
ETE INFO prosinec 2017.
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hodonice.
ETE INFO listopad 2017.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
ETE INFO září 2017
ETE INFO srpen 2017.
Poděkování Skupině ČEZ Oranžový rok 2017.
ETE INFO červenec 2017
ETE INFO červen 2017.
ETE INFO květen 2017.
Výpočet pro vodné a stočné.
ETE INFO duben 2017.
CEZ pozvánka - velikonoce
Záměr Státního pozemkového úřadu.
INFO JETE 3. březen 2017.
Informace 15. ženijního pluku.
IINFO 2. JETE 2017.
ETE INFO 2017.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Exekuce
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška