Obec Hodonice - Elektronická úřední deska

Úřední deska
ETE INFO září 2017
ETE INFO srpen 2017.
Poděkování Skupině ČEZ Oranžový rok 2017.
ETE INFO červenec 2017
ETE INFO červen 2017.
ETE INFO květen 2017.
Výpočet pro vodné a stočné.
ETE INFO duben 2017.
CEZ pozvánka - velikonoce
Záměr Státního pozemkového úřadu.
INFO JETE 3. březen 2017.
Informace 15. ženijního pluku.
IINFO 2. JETE 2017.
ETE INFO 2017.
Cena pro stočné pro rok 2017.
ETE INFO prosinec 2016
Návštěva JETE 2016.
Den otevřených dveří JETE 2016.
Informace o výměně paliva.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Veřejná vyhláška FÚ.
Závěrečný účat za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Dražební vyhláška
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Kotlíkové dotace.
Exekuce
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška