Obec Hodonice - Elektronická úřední deska

Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Telefon Funkce
starosta Josef Tomek 724 180 244
místostarosta Přemysl Dolínek 602 276 126
Václav Drda 728 954 111
Josef Drda 721 521 479
Jaroslav Fáber 776 287 437 předseda revizního výboru
Alena Kyryanová 728 501 270
Jaroslav Slanina 607 554 374 předseda finančního výboru

Toto petičlenné zastupitelstvo bylo zvoleno na ustavující schůzi dne 08.11.2010

další pracovníci:

Práce s důchodci:                                              Švehlová Jana
Hospodaření s obecními lesy:                         Drda Václav
Externí účetní, administrativa:                        Valentová Helena                    tel.: 732 155 897    

 


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.