Obec Hodonice - Elektronická úřední deska

Úřední deska
Zábavné odpoledne pro děti s kapříkem Kubíkem.
Informace o 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Pozvání na setkání seniorů obce Hodonice.
Pozvánka na seminář Kotlíkové dotace 3. výzva.
ETE INFO - květen 2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Bechyně - pozvánka: Chcete pečovat o svého blízkého?
ETE INFO - duben 2019.
Pozvání na květnovou pouť - 2019.
Finanční úřad pro J.K. - Veřejná vyhláška.
ČEZ - Velikonoční soutěž s Joulinkou.
Informace pro občany a chalupáře.
Informace pro občany o možnostech využívat osobní asistenci.
Závěrečný účet TDO-Lužnice 2018.
ČR - Státní pozemkový úřad, oznámení o zamýšleném převodu.
Výzva občanům a Informace pro veřejnost.
ETE INFO únor 2019.
MŽP - Veřejná vyhláška.
Oprava mostu přes Židovu strouhu a objízdná trasa.
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2018.
Výsledek přezkumu Svazku obcí TDO Lužnice zarok 2018.
Formulář pro registraci do Katalogu služeb.
ETE INFO leden 2019.
ETE INFO prosinec 2018.
ETE INFO listopad 2018.
ETE advent 2018.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
ETE INFO říjen 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonice - 2018.
Veřejné poděkování Skupině ČEZ - Oranžový rok 2018.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů za obec Hodonice.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Pozvánka na setkání rodáků a přátel obce Hodonice.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hodonice.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
Výpočet pro vodné a stočné.
Informace 15. ženijního pluku.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška