Úřední deska
Výzva k vyzvednutí zásilky

Výzva k vyzvednutí zásilky pro p. Ivana Nešveru na poště Bechyně.


Jednání zastupitelstva obce

Jednání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 25. září 2023 od 19:00 hodin.


Poděkování ČEZ, a. s.

Poděkování ČEZ, a. s.


Záměr obce č. 7/2023

Záměr obce č. 7/2023


Zasedání zastupitelstva obce

Jednání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 30. srpna 2023 od 19:00 hodin.


Memoriál V. Drdy 2023

Memoriál V. Drdy 2023


Opatření obecné povahy - mník a jesen

Opatření obecné povahy - mník a jesen


Nabídka pracovních míst

Nabídka pracovních míst


Rozpočtové opatření č. 6-2023

Rozpočtové opatření č. 6-2023


Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu


Uzavírka silnice č. III/13720 v obci Hodonice

Uzavírka silnice č. III/13720 v obci Hodonice


Informace - ve čtvrtek 6. července 2023 jsou zrušeny úřední hodiny na obecním úřadě.

Informace - ve čtvrtek 6. července 2023 jsou zrušeny úřední hodiny na obecním úřadě.


Zpravodaj JETE - červen 2023

Zpravodaj JETE - červen 2023


Zastupitelstvo obce Hodonice se bude konat 28. června 2023 od 19 hodin.

Zastupitelstvo obce Hodonice se bude konat 28. června 2023 od 19 hodin.


Oznámení o uzavírce

Oznámení o uzavírce


Zpravodaj JETE - květen 2023

Zpravodaj JETE - květen 2023


Záměr obce č. 6-2023

Záměr obce č. 6-2023


Rozpočtové opatření č. 5-2023

Rozpočtové opatření č. 5-2023


Dětské odpoledne

Dětské odpoledne


Jednání zastupitelstva obce

Jednání zastupitelstva obce se bude konat 4. června 2023 od 18:00 hodin.


Závěrečný účet za rok 2022

Závěrečný účet za rok 2022


Pouť 2023

Pouť 2023


Porovnání všech položek výpočtu /kalkulace/ cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Porovnání všech položek výpočtu /kalkulace/ cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce


Schůze zastupitelstva obce

Schůze zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 8. května 2023 od 18:00 hodin.


Letní svoz odpadu

Letní svoz odpadu


Pronájem dráhy

Pronájem dráhy


Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022


Záměr obce č. 4-2023

Záměr obce č. 4-2023


Schůze zastupitelstva obce

Schůze zastupitelstva obce Hodonice se bude konat 2. dubna 2023 od 18 hodin na obecním úřadě.


25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
700 let Bechyně

700 let Bechyně


Schůze zastupitelstva obce Hodonice

Schůze zastupitelstva obce Hodonice se bude konat v neděli dne 5. března 2023 od 18 hodin.


Upozornění na výzvu k vyzvednutí zásilky p. Ivana Nešvery

Upozornění na výzvu k vyzvednutí zásilky p. Ivana Nešvery
Obecní úřad Hodonice upozorňuje p. Ivana Nešveru, bytem Hodonice 18 /Obecní úřad/ na výzvy k vyzvednutí zásilky z Pošty Bechyně, k vyzvednutí do 27. 2. 2023 a 1. 3. 2023.


Záměr obce č. 3/2023

Záměr obce č. 3/2023


Záměr obce č. 2/2023

Záměr obce č. 2/2023


Schůze zastupitelstva obce

Schůze zastupitelstva obce Hodonice se bude konat v neděli 5. února 2023 od 18 hodin v budově obecního úřadu.


Poplatky 2023

Poplatky 2023


Výsledky voleb

výsl. voleb


Záměr obce 1-2023

Záměr obce 1-2023


Schůze ZO Hodonice

Zastupitelé obce Hodonice Vás zvou na schůzi zastupitelstva, která se koná dne 8. ledna 2023
od 18:00 v budově obecního úřadu č.p. 18 .


Oznámení o době a místu konání volby prezidenta ČR
Veřejná schůze

Obecní úřad v Hodonicích svolává veřejnou schůzi všech občanů dne 21. ledna 2023 v 15:00 hod. v obecní klubovně.
Program:
1. Nová cena stočného
2. Nová cena vodného
3. Splatnost poplatků
4. Kulturní akce v roce 2023
5. Ostatní


Srdečně Vás zve zastupitelstvo OÚ.


4. adventní neděle 18. prosince 2022
Pozvánka na zastupitelstvo obce 11. prosince 2022

Zveme Vás na jednání zastupitelstva obce Hodonice dne 11. prosince 2022 od 17:00 hodin na obecním úřadě. Na programu jednání bude odsouhlasení rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 a 2025.


Mikuláš
Jmenování zapisovatele volební komise

Prezidentské volby


1. Adventní neděle
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
ed.g odstranění a ořez dřevin
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy


Poděkování ČEZ - Oranžový rok 2022 v Hodonicích.
záměr obce č. 12-2022
Pozvání na ustavující schůzi nově zvoleného ZO Hodonice.
Termín zimního svozu komunálního odpadu - popelnice.
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
ETE INFO - září 2022.
Pozvánka na setkání seniorů ve Březnici dne 1.10.2022.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2022.
Informace o hromadné kontrole kotlů v obci Hodonice.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
POZVÁNKA - Memoriál Václava Drdy, XVII. ročník.
ETE INFO - srpen 2022.
Informace - MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II.
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15.8.2022.
ETE INFO - červenec 2022.
Pozvánka na setkání pro pečující osoby.
ETE - INFO, červen 2022.
Nabídka pracovních míst u Služeb města Bechyně, p.o.
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16.6.2022.
Pozvánka - Setkání důchodců Hodonic.
ETE_INFO_květen
Plakát - ČEZ.
Květnová pouť v Hodonicích 2022.
ETE_INFO duben_2022
ETE_INFO březen_2022
Oznámení termínů letního svozu odpadu - popelnice.
Veřejná vyhláška a informace k dani z nemovitých věcí v roce 2022.
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021.
Oznámení o 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Pozvánka pro pečující osoby na edukační program.
Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2021.
ETE INFO únor 2022.
ETE INFO leden 2022.
ETE INFO - prosinec 2021.
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec Hodonice.
Informace Finančního úřadu pro poplatníky z nemovitých věcí na rok 2022.
ETE INFO - listopad 2021.
Nařízení státní veterinární správy.
Pozvánka na setkání pro pečující osoby.
Pozvánka pro pečující osoby.
ETE INFO - říjen 2021.
OZV obce Hodonice č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
ETE INFO - září 2021
Setkání důchodců ve Březnici.
Revize kotlů a komínů na tuhá paliva.
Pozvánka. Den otevřených dveří na solární elektrárně ČEZ.
ETE INFO srpen 2021.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2021.
Jak žijí duchové u elektrárny.
ETE INFO - červenec 2021.
Den pootevřených dveří ETE.
Pozvánka
ETE INFO - červen 2021.
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
ETE INFO - květen 2021.
ETE INFO - duben 2021.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Hodonice.
ETE INFO - březen 2021.
ETE INFO - únor 2021.
ETE INFO - leden 2021.
ETE INFO - prosinec 2020.
ETE INFO - listopad 2020.
OMEZENÍ - socíálních kontaktů.
Záměr obce Hodonice o zvýšení ceny pronájmu.
ETE INFO - říjen 2020.
Informace pro veřejnost. Upřesnění pojmů a charakteristika onemocnění COVID-19 a chřipka.
ETE INFO - září 2020.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodonice u Bechyně - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav.
ETE INFO srpen 2020.
ETE INFO - červenec 2020.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
Nařízení mimořádného opatření.
Jaderná elektrárna Temelín slaví 20 let bezpečného provozu.
Zábavné odpoledne - chytání ryb.
ETE INFO - červen 2020.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019.
Oznámení o konání opakované dražby C D3 2020 - pozemek pp.č. 933-1 v k.ú. Bežerovice.
ETE INFO květen 2020.
ETE INFO duben 2020.
Veřejná vyhláška a informace předpisního seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020.
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.2-2020 ze dne 20.4.2020.
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.
ETE INFO březen 2020.
Nařízení hejtmanky JK č.8 ze dne 23.3.2020.
Nařízení č.1 hejtmanky Jihočeského kraje.
Nařízení města Tábora č. 02 - 2020.
ETE INFO únor 2020.
Výzva.
ETE INFO leden 2020.
Trvalé odstranění vlhkosti.
Informace k dani z nemovitých věcí od roku 2020.
ETE INFO - prosinec 2019.
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
ETE INFO - listopad 2019.
Veřejné poděkování Skupině ČEZ při JETE 2019.
Návštěva IC JETE 2019.
Nabídka namovitého majetku k bezúplatnému převodu - prodeji obci.
Pozvánka na lampionový průvod.
Informace - zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Dražební vyhláška - C/D4/2019.
Tábor v akci.
Srdečné pozvání Jaderné elektrárny Temelín.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období roku 2019.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitých věcí.
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
Pozvánka na XIV. ročník Memoriálu Václava Drdy.
Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace.
Hromadná kontrola komínů 2019.
Oprava silnice č.II/122 od rybníku Radostný, Nuzice, Netěchovice a Týn nad Vltavou.
Zábavné odpoledne pro děti s kapříkem Kubíkem.
Pozvání na setkání seniorů obce Hodonice.
Pozvánka na seminář Kotlíkové dotace 3. výzva.
Bechyně - pozvánka: Chcete pečovat o svého blízkého?
Finanční úřad pro J.K. - Veřejná vyhláška.
ČEZ - Velikonoční soutěž s Joulinkou.
Informace pro občany a chalupáře.
Informace pro občany o možnostech využívat osobní asistenci.
ČR - Státní pozemkový úřad, oznámení o zamýšleném převodu.
Výzva občanům a Informace pro veřejnost.
MŽP - Veřejná vyhláška.
Oprava mostu přes Židovu strouhu a objízdná trasa.
Formulář pro registraci do Katalogu služeb.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonice - 2018.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů za obec Hodonice.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
Výpočet pro vodné a stočné.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška
Úřední deska - archiv změn