Úřední deska
Pozvánka na setkání seniorů ve Březnici dne 1.10.2022.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2022.
Informace o hromadné kontrole kotlů v obci Hodonice.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie.
Oznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
POZVÁNKA - Memoriál Václava Drdy, XVII. ročník.
ETE INFO - srpen 2022.
Informace - MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II.
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 15.8.2022.
ETE INFO - červenec 2022.
Pozvánka na setkání pro pečující osoby.
ETE - INFO, červen 2022.
Nabídka pracovních míst u Služeb města Bechyně, p.o.
Informace o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16.6.2022.
Pozvánka - Setkání důchodců Hodonic.
ETE_INFO_květen
Plakát - ČEZ.
Květnová pouť v Hodonicích 2022.
ETE_INFO duben_2022
ETE_INFO březen_2022
Oznámení termínů letního svozu odpadu - popelnice.
Veřejná vyhláška a informace k dani z nemovitých věcí v roce 2022.
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021.
Oznámení o 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Pozvánka pro pečující osoby na edukační program.
Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2021.
ETE INFO únor 2022.
ETE INFO leden 2022.
ETE INFO - prosinec 2021.
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec Hodonice.
Informace Finančního úřadu pro poplatníky z nemovitých věcí na rok 2022.
ETE INFO - listopad 2021.
Nařízení státní veterinární správy.
Pozvánka na setkání pro pečující osoby.
Pozvánka pro pečující osoby.
ETE INFO - říjen 2021.
OZV obce Hodonice č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
ETE INFO - září 2021
Setkání důchodců ve Březnici.
Revize kotlů a komínů na tuhá paliva.
Pozvánka. Den otevřených dveří na solární elektrárně ČEZ.
ETE INFO srpen 2021.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2021.
Jak žijí duchové u elektrárny.
ETE INFO - červenec 2021.
Den pootevřených dveří ETE.
Pozvánka
ETE INFO - červen 2021.
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
ETE INFO - květen 2021.
ETE INFO - duben 2021.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Hodonice.
ETE INFO - březen 2021.
ETE INFO - únor 2021.
ETE INFO - leden 2021.
ETE INFO - prosinec 2020.
ETE INFO - listopad 2020.
OMEZENÍ - socíálních kontaktů.
Záměr obce Hodonice o zvýšení ceny pronájmu.
ETE INFO - říjen 2020.
Informace pro veřejnost. Upřesnění pojmů a charakteristika onemocnění COVID-19 a chřipka.
ETE INFO - září 2020.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodonice u Bechyně - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav.
ETE INFO srpen 2020.
ETE INFO - červenec 2020.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
Nařízení mimořádného opatření.
Jaderná elektrárna Temelín slaví 20 let bezpečného provozu.
Zábavné odpoledne - chytání ryb.
ETE INFO - červen 2020.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019.
Oznámení o konání opakované dražby C D3 2020 - pozemek pp.č. 933-1 v k.ú. Bežerovice.
ETE INFO květen 2020.
ETE INFO duben 2020.
Veřejná vyhláška a informace předpisního seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020.
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.2-2020 ze dne 20.4.2020.
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.
ETE INFO březen 2020.
Nařízení hejtmanky JK č.8 ze dne 23.3.2020.
Nařízení č.1 hejtmanky Jihočeského kraje.
Nařízení města Tábora č. 02 - 2020.
ETE INFO únor 2020.
Výzva.
ETE INFO leden 2020.
Trvalé odstranění vlhkosti.
Informace k dani z nemovitých věcí od roku 2020.
ETE INFO - prosinec 2019.
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
ETE INFO - listopad 2019.
Veřejné poděkování Skupině ČEZ při JETE 2019.
Návštěva IC JETE 2019.
Nabídka namovitého majetku k bezúplatnému převodu - prodeji obci.
Pozvánka na lampionový průvod.
Informace - zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Dražební vyhláška - C/D4/2019.
Tábor v akci.
Srdečné pozvání Jaderné elektrárny Temelín.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období roku 2019.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitých věcí.
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
Pozvánka na XIV. ročník Memoriálu Václava Drdy.
Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace.
Hromadná kontrola komínů 2019.
Oprava silnice č.II/122 od rybníku Radostný, Nuzice, Netěchovice a Týn nad Vltavou.
Zábavné odpoledne pro děti s kapříkem Kubíkem.
Pozvání na setkání seniorů obce Hodonice.
Pozvánka na seminář Kotlíkové dotace 3. výzva.
Bechyně - pozvánka: Chcete pečovat o svého blízkého?
Finanční úřad pro J.K. - Veřejná vyhláška.
ČEZ - Velikonoční soutěž s Joulinkou.
Informace pro občany a chalupáře.
Informace pro občany o možnostech využívat osobní asistenci.
ČR - Státní pozemkový úřad, oznámení o zamýšleném převodu.
Výzva občanům a Informace pro veřejnost.
MŽP - Veřejná vyhláška.
Oprava mostu přes Židovu strouhu a objízdná trasa.
Formulář pro registraci do Katalogu služeb.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonice - 2018.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů za obec Hodonice.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
Výpočet pro vodné a stočné.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška
Úřední deska - archiv změn