Úřední deska
Trvalé odstranění vlhkosti.
Informace k dani z nemovitých věcí od roku 2020.
ETE INFO - prosinec 2019.
Temelínské Vánoce s Joulinkou.
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
Oznámení o 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
ETE INFO - listopad 2019.
Pozvánka: Rozsvícení vánočního stromku.
Veřejné poděkování Skupině ČEZ při JETE 2019.
Návštěva IC JETE 2019.
Nabídka namovitého majetku k bezúplatnému převodu - prodeji obci.
ETE INFO - říjen 2019.
Pozvánka na lampionový průvod.
Informace - zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Dražební vyhláška C D4 2019.
Dražební vyhláška - C/D4/2019.
Tábor v akci.
ETE INFO - září 2019.
Srdečné pozvání Jaderné elektrárny Temelín.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období roku 2019.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitých věcí.
Zimní svoz komunálního odpadu - popelnice.
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
ETE INFO srpen 2019.
Pozvánka na XIV. ročník Memoriálu Václava Drdy.
Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace.
ETE INFO červenec 2019.
Hromadná kontrola komínů 2019.
Oprava silnice č.II/122 od rybníku Radostný, Nuzice, Netěchovice a Týn nad Vltavou.
ETE INFO - červen 2019.
Zábavné odpoledne pro děti s kapříkem Kubíkem.
Pozvání na setkání seniorů obce Hodonice.
Pozvánka na seminář Kotlíkové dotace 3. výzva.
ETE INFO - květen 2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Bechyně - pozvánka: Chcete pečovat o svého blízkého?
ETE INFO - duben 2019.
Pozvání na květnovou pouť - 2019.
Finanční úřad pro J.K. - Veřejná vyhláška.
ČEZ - Velikonoční soutěž s Joulinkou.
Informace pro občany a chalupáře.
Informace pro občany o možnostech využívat osobní asistenci.
Závěrečný účet TDO-Lužnice 2018.
ČR - Státní pozemkový úřad, oznámení o zamýšleném převodu.
Výzva občanům a Informace pro veřejnost.
ETE INFO únor 2019.
MŽP - Veřejná vyhláška.
Oprava mostu přes Židovu strouhu a objízdná trasa.
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2018.
Výsledek přezkumu Svazku obcí TDO Lužnice zarok 2018.
Formulář pro registraci do Katalogu služeb.
ETE INFO leden 2019.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonice - 2018.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů za obec Hodonice.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
Výpočet pro vodné a stočné.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška