Úřední deska
Nabídka namovitého majetku k bezúplatnému převodu - prodeji obci.
ETE INFO - říjen 2019.
24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Pozvánka na lampionový průvod.
Informace - zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Dražební vyhláška C D4 2019.
Dražební vyhláška - C/D4/2019.
Veřejná vyhláška - Jihočeský kraj.
Tábor v akci.
ETE INFO - září 2019.
Srdečné pozvání Jaderné elektrárny Temelín.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období roku 2019.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitých věcí.
Zimní svoz komunálního odpadu - popelnice.
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
ETE INFO srpen 2019.
Pozvánka na XIV. ročník Memoriálu Václava Drdy.
Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace.
ETE INFO červenec 2019.
Hromadná kontrola komínů 2019.
Oprava silnice č.II/122 od rybníku Radostný, Nuzice, Netěchovice a Týn nad Vltavou.
ETE INFO - červen 2019.
Zábavné odpoledne pro děti s kapříkem Kubíkem.
Pozvání na setkání seniorů obce Hodonice.
Pozvánka na seminář Kotlíkové dotace 3. výzva.
ETE INFO - květen 2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Bechyně - pozvánka: Chcete pečovat o svého blízkého?
ETE INFO - duben 2019.
Pozvání na květnovou pouť - 2019.
Finanční úřad pro J.K. - Veřejná vyhláška.
ČEZ - Velikonoční soutěž s Joulinkou.
Informace pro občany a chalupáře.
Informace pro občany o možnostech využívat osobní asistenci.
Závěrečný účet TDO-Lužnice 2018.
ČR - Státní pozemkový úřad, oznámení o zamýšleném převodu.
Výzva občanům a Informace pro veřejnost.
ETE INFO únor 2019.
MŽP - Veřejná vyhláška.
Oprava mostu přes Židovu strouhu a objízdná trasa.
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí TDO Lužnice za rok 2018.
Výsledek přezkumu Svazku obcí TDO Lužnice zarok 2018.
Formulář pro registraci do Katalogu služeb.
ETE INFO leden 2019.
ETE INFO prosinec 2018.
ETE INFO listopad 2018.
ETE advent 2018.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
ETE INFO říjen 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonice - 2018.
Veřejné poděkování Skupině ČEZ - Oranžový rok 2018.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů za obec Hodonice.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Pozvánka na setkání rodáků a přátel obce Hodonice.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Hodonice.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
Výpočet pro vodné a stočné.
Informace 15. ženijního pluku.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška