Úřední deska
ETE INFO - září 2020.
ZÁBAVNÁ TALK SHOW Ivanky Deváté.
29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hodonice u Bechyně - oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav.
Informace okonání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10.9.2020.
ETE INFO srpen 2020.
Volby do zastupitestev krajů konané ve dnech 2.a 3. října 2020.
Společné letecké cvičení AČR a členských států NATO.
ETE INFO - červenec 2020.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
Nařízení mimořádného opatření.
Jaderná elektrárna Temelín slaví 20 let bezpečného provozu.
Zábavné odpoledne - chytání ryb.
VÝSTAVA OBRAZŮ.
ETE INFO - červen 2020.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019.
Oznámení o konání opakované dražby C D3 2020 - pozemek pp.č. 933-1 v k.ú. Bežerovice.
ETE INFO květen 2020.
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019.
ETE INFO duben 2020.
Veřejná vyhláška a informace předpisního seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020.
Rozhodnutí hejtmanky Jihočeského kraje č.2-2020 ze dne 20.4.2020.
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.
ETE INFO březen 2020.
Nařízení hejtmanky JK č.8 ze dne 23.3.2020.
Nařízení č.1 hejtmanky Jihočeského kraje.
Nařízení města Tábora č. 02 - 2020.
ETE INFO únor 2020.
Výzva.
ETE INFO leden 2020.
Trvalé odstranění vlhkosti.
Informace k dani z nemovitých věcí od roku 2020.
ETE INFO - prosinec 2019.
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
ETE INFO - listopad 2019.
Pozvánka: Rozsvícení vánočního stromku.
Veřejné poděkování Skupině ČEZ při JETE 2019.
Návštěva IC JETE 2019.
Nabídka namovitého majetku k bezúplatnému převodu - prodeji obci.
Pozvánka na lampionový průvod.
Informace - zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Dražební vyhláška - C/D4/2019.
Tábor v akci.
Srdečné pozvání Jaderné elektrárny Temelín.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období roku 2019.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitých věcí.
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
Pozvánka na XIV. ročník Memoriálu Václava Drdy.
Kotlíkové dotace 3. výzva - základní informace.
Hromadná kontrola komínů 2019.
Oprava silnice č.II/122 od rybníku Radostný, Nuzice, Netěchovice a Týn nad Vltavou.
Zábavné odpoledne pro děti s kapříkem Kubíkem.
Pozvání na setkání seniorů obce Hodonice.
Pozvánka na seminář Kotlíkové dotace 3. výzva.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Bechyně - pozvánka: Chcete pečovat o svého blízkého?
Pozvání na květnovou pouť - 2019.
Finanční úřad pro J.K. - Veřejná vyhláška.
ČEZ - Velikonoční soutěž s Joulinkou.
Informace pro občany a chalupáře.
Informace pro občany o možnostech využívat osobní asistenci.
ČR - Státní pozemkový úřad, oznámení o zamýšleném převodu.
Výzva občanům a Informace pro veřejnost.
MŽP - Veřejná vyhláška.
Oprava mostu přes Židovu strouhu a objízdná trasa.
Výsledek přezkumu Svazku obcí TDO Lužnice zarok 2018.
Formulář pro registraci do Katalogu služeb.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Hodonice - 2018.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů za obec Hodonice.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.
Zveřejnění dopisu orgánu státní správy lesů pro vlastníky lesu.
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním.
Komlexní pozemková úprava - oznámení o ustanovení opatrovníka.
Komplexní pozemková úprava Hodonice u bechyně - opatrovnictví.
Výpočet pro vodné a stočné.
Cena pro stočné pro rok 2017.
Pozemková úprava - opatrovnictví.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.
Pozemková úprava - opatrovník dědiců.
Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ.
Oznámení o vydání opatření obecné povahy.
Výběr zhotovitele ČOV a kanalizace Hodonice
Veřejná vyhláška
Ochrana bobra evropského
Oznámení o ustanovení opatrovníka
Komplexní pozemková úprava SPÚ
Komplexní pozemkové úpravy
Pozemková úprava
Státní pozemkový úřad
Žádost o vyvěšení nepronajatého majetku ve správě Pozemkového fondu ČR
Veřejná vyhláška