Úřední deska

Veřejná schůze

Obecní úřad v Hodonicích svolává veřejnou schůzi všech občanů dne 21. ledna 2023 v 15:00 hod. v obecní klubovně.
Program:
1. Nová cena stočného
2. Nová cena vodného
3. Splatnost poplatků
4. Kulturní akce v roce 2023
5. Ostatní


Srdečně Vás zve zastupitelstvo OÚ.