Vyhlášky
OZV obce Hodonice č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Veřejná vyhláška - usmrcování kormorána.
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Vyhláška č. 2/2011
Veřejná vyhláška- Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích