Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Josef Tomek
Telefon: 724 180 244

Pozice: místostarosta
Jméno: Jitka Ellederová
Telefon: 724 091 740

Jméno: Václav Drda
Telefon: 728 954 111

Jméno: Jaroslav Fáber
Telefon: 776 287 437
Funkce: předseda revizního výboru

Jméno: Petr Kyryan
Telefon: 604 560 763

Jméno: Alena Kyryanová
Telefon: 728 501 270

Jméno: Jaroslav Slanina
Telefon: 607 554 374
Funkce: předseda finančního výboru

Toto petičlenné zastupitelstvo bylo zvoleno na ustavující schůzi dne 08.11.2010

další pracovníci:

Práce s důchodci:                                              Švehlová Jana
Hospodaření s obecními lesy:                         Drda Václav
Externí účetní, administrativa:                        Valentová Helena                    tel.: 732 155 897    

 


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.