Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 2/2024

Rozpočtové opatření č. 2/2024


Rozpočtové opatření č. 1/2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024


Rozpočtové opatření č. 4 - 2023

Rozpočtové opatření č. 4 - 2023


Rozpočtové opatření č. 3-2023

Rozpočtové opatření č. 3-2023


Rozpočtové opatření č. 2/2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023


Schválené rozpočtové opatření 1-2023

Schválené rozpočtové opatření 1-2023


Schválené rozpočtové opatření č.15 2022
Schválené rozpočtové opatření č.14 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024
Schválený rozpočet na rok 2023
Upravený rozpočet
Schválené rozpočtové opatření č.12 2022
Schválené rozpočtové opatření č.13 2022
Rozpočtové opatření č 11 z 10-2022

Rozpočtové opatření č 11 z 10-2022


rozpočtové opatření č. 10 - 2022
Rozpočtové opatření č. 9 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 8 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 7 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 6/2022.
Rozpočtové opatření č. 5/2022.
Rozpočtové opatření č. 4 - 2022.
Účtový rozvrh roku 2021.
Sestavy FIN 2 - 12/2021.
Příloha.
Rozvaha.
Výkaz zisku a ztráty.
Schválený závěrečný účet za rok 2021.
Rozpočtové opatření č. 3 - 2022.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2021.
Rozpočtové opatření č.2 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 1 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 14 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 13 - 2021.
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2022 - 2024.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2022.
Rozpočtové opatření č. 12 - 2021.
Rozpočtové opatření č.11 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 10 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 9 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 8 - 2021.
Rozpočtové opatřená č. 7 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 6 - 2021.
Rozpočtové opatření č.5 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 4 - 2021.
Účtový rozvrh 2020 obce Hodonice.
Sestava FIN 2 - 12 ke dni 31.12.2020.
přílohy účetní závěrky ke dni 31.12.2020.
Rozvaha ke dni 31.12.2020.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020.
Schválený závěrečný účet ke dni 31.12.2020.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Hodonice.
Rozpočtové opatření č. 3 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 2 - 2021.
Rozpočtové opatření č.1 - 2021.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023.
Schválený Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2019.
Výsledovka za rok 2019.
Rozvaha za rok 2019.
Výkaz pro hodnocení plnění.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2020 - 2022.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2020.
Schválený Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2018.
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Hodonice.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2019 - 2021.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2019.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hodonice na r. 2019 - 2021.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na r. 2019.
Schválený závěrečný účet obce Hodonice za rok 2017.
Rozvaha,výkaz ziskku a ztráty,výkaz pro hodnocení rozpočtu,příloha,hodnotící zpráva za rok 2017,zpráva z inventarizace majetku,roční zpráva o finančních kontrolách.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017.
Rozpočtové opatření č.13 2017.
Rozpočtové opatření č. 12. 2017
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2018 - 2020.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2018.
Rozpočtové opatření č. 11. 2017.
Návrh rozpočtového výhledu obce Hodonice na roky 2018 - 2020.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2018.
Návrh rozpočtu TDO Želeč na rok 2018.
Rozpočtové opatření č.10 - 2017.
Rozpočtové opatření č.9 - 2017.
Rozpočtové opatření č.8. 2017.
Rozpočtové opatření č. 7. 2017.
Rozpočtové opatření č. 6 - 2017.
Závěrečný účet Svazku obcí TDO,přezkum hospodaření, Závěrečný účet a zasedání rady.
Rozpočtové opatření č.5, 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání a Závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí TDO Lužnice.
Rozpočtové opatření č.4.2017.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,Rozvaha - bilance,Výkaz zisku a ztráty,Závěrečný účet za rok 2016.
Rozpočtová opatření č.1,2,3. 2017.
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2017 - 2019.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2017.
Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2017.
Rozpočtový výhled na rok 2016-2018
Rozpočet na rok 2016