Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 9 - 2020.
Rozpočtové opatření č. 8 - 2020.
Rozpočtové opatření č. 7 - 2020.
Rozpočtové opatření č. 6 - 2020.
Schválený Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2019.
Výsledovka za rok 2019.
Rozvaha za rok 2019.
Výkaz pro hodnocení plnění.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 5 - 2020.
Rozpočtové opatření č. 4 - 2020.
Rozpočtové opatření č. 3 - 2020.
Rozpočtové opatření č. 2 - 2020.
Rozpočtové opatření č. 1 - 2020.
Rozpočtové opatření č.19 - 2019.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2020 - 2022.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2020.
Rozpočtové opatření č.18 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 17 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 16 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 15. - 2019.
Rozpočtové opatření č. 14 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 13 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 12 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 11 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 10. - 2019.
Rozpočtové opatření č. 9. - 2019.
Rozpočtové opatření č.8 - 23019.
Rozpočtové opatření č.7 - 2019.
Rozpočtové opatření č.6 - 2019.
Schválený Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2018.
Rozpočtové opatření č. 5 - 2019.
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Hodonice.
Rozpočtové opatření č.4 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 3 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 2 - 2019.
Rozpočtové opatření č.1 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 15 - 2019.
Rozpočtové opatření č. 14 - 2018.
Rozpočtové opatření č. 13 - 2018.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2019 - 2021.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2019.
Rozpočtové opatření č. 12 - 2018.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hodonice na r. 2019 - 2021.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na r. 2019.
Rozpočtové opatření č.11 - 2018.
Rozpočtové opatření č.10 - 2018.
Rozpočtové opatření č.9 - 2018.
Rozpočtové opatření č. 8 - 2018.
Rozpočtové opatření č.7 - 2018.
Rozpočtové opatření č.6, 2018.
Rozpočtové opatření č.5. 2018.
Rozpočtové opatření č. 4. 2018.
Schválený závěrečný účet obce Hodonice za rok 2017.
Rozpočtové opatření č. 3. 2018.
Rozvaha,výkaz ziskku a ztráty,výkaz pro hodnocení rozpočtu,příloha,hodnotící zpráva za rok 2017,zpráva z inventarizace majetku,roční zpráva o finančních kontrolách.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017.
Rozpočtové opatření č. 2. 2018
Rozpočtové opatření č. 1. 2018.
Rozpočtové opatření č.13 2017.
Rozpočtové opatření č. 12. 2017
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2018 - 2020.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2018.
Rozpočtové opatření č. 11. 2017.
Návrh rozpočtového výhledu obce Hodonice na roky 2018 - 2020.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2018.
Návrh rozpočtu TDO Želeč na rok 2018.
Rozpočtové opatření č.10 - 2017.
Rozpočtové opatření č.9 - 2017.
Rozpočtové opatření č.8. 2017.
Rozpočtové opatření č. 7. 2017.
Rozpočtové opatření č. 6 - 2017.
Závěrečný účet Svazku obcí TDO,přezkum hospodaření, Závěrečný účet a zasedání rady.
Rozpočtové opatření č.5, 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání a Závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí TDO Lužnice.
Rozpočtové opatření č.4.2017.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,Rozvaha - bilance,Výkaz zisku a ztráty,Závěrečný účet za rok 2016.
Rozpočtová opatření č.1,2,3. 2017.
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2017 - 2019.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2017.
Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2017.
Rozpočtový výhled na rok 2016-2018
Rozpočet na rok 2016