Rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
Návrh rozpočtu na rok 2023
Schválené rozpočtové opatření č.12 2022
Schválené rozpočtové opatření č.13 2022
Rozpočtové opatření č 11 z 10-2022

Rozpočtové opatření č 11 z 10-2022


rozpočtové opatření č. 10 - 2022
Rozpočtové opatření č. 9 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 8 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 7 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 6/2022.
Rozpočtové opatření č. 5/2022.
Rozpočtové opatření č. 4 - 2022.
Účtový rozvrh roku 2021.
Sestavy FIN 2 - 12/2021.
Příloha.
Rozvaha.
Výkaz zisku a ztráty.
Schválený závěrečný účet za rok 2021.
Rozpočtové opatření č. 3 - 2022.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2021.
Rozpočtové opatření č.2 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 1 - 2022.
Rozpočtové opatření č. 14 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 13 - 2021.
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2022 - 2024.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2022.
Rozpočtové opatření č. 12 - 2021.
Rozpočtové opatření č.11 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 10 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 9 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 8 - 2021.
Rozpočtové opatřená č. 7 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 6 - 2021.
Rozpočtové opatření č.5 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 4 - 2021.
Účtový rozvrh 2020 obce Hodonice.
Sestava FIN 2 - 12 ke dni 31.12.2020.
přílohy účetní závěrky ke dni 31.12.2020.
Rozvaha ke dni 31.12.2020.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2020.
Schválený závěrečný účet ke dni 31.12.2020.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Hodonice.
Rozpočtové opatření č. 3 - 2021.
Rozpočtové opatření č. 2 - 2021.
Rozpočtové opatření č.1 - 2021.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2021.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023.
Schválený Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2019.
Výsledovka za rok 2019.
Rozvaha za rok 2019.
Výkaz pro hodnocení plnění.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2020 - 2022.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2020.
Schválený Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2018.
Zpráva o vysledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Hodonice.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2019 - 2021.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2019.
Místní plán obnovy venkova na období 2019 - 2029.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hodonice na r. 2019 - 2021.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na r. 2019.
Schválený závěrečný účet obce Hodonice za rok 2017.
Rozvaha,výkaz ziskku a ztráty,výkaz pro hodnocení rozpočtu,příloha,hodnotící zpráva za rok 2017,zpráva z inventarizace majetku,roční zpráva o finančních kontrolách.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2017.
Rozpočtové opatření č.13 2017.
Rozpočtové opatření č. 12. 2017
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2018 - 2020.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2018.
Rozpočtové opatření č. 11. 2017.
Návrh rozpočtového výhledu obce Hodonice na roky 2018 - 2020.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2018.
Návrh rozpočtu TDO Želeč na rok 2018.
Rozpočtové opatření č.10 - 2017.
Rozpočtové opatření č.9 - 2017.
Rozpočtové opatření č.8. 2017.
Rozpočtové opatření č. 7. 2017.
Rozpočtové opatření č. 6 - 2017.
Závěrečný účet Svazku obcí TDO,přezkum hospodaření, Závěrečný účet a zasedání rady.
Rozpočtové opatření č.5, 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání a Závěrečný účet za rok 2016 Svazku obcí TDO Lužnice.
Rozpočtové opatření č.4.2017.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,Rozvaha - bilance,Výkaz zisku a ztráty,Závěrečný účet za rok 2016.
Rozpočtová opatření č.1,2,3. 2017.
Schválený rozpočtový výhled obce Hodonice na roky 2017 - 2019.
Schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2017.
Návrh rozpočtu Svazku obcí TDO Lužnice na rok 2017.
Rozpočtový výhled na rok 2016-2018
Rozpočet na rok 2016