Úřední deska

Schůze ZO Hodonice

Zastupitelé obce Hodonice Vás zvou na schůzi zastupitelstva, která se koná dne 8. ledna 2023
od 18:00 v budově obecního úřadu č.p. 18 .